سوال خود را بپرسید

بخش سوال و جواب

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار سوال و جواب

کاربران 68
سوال ها 165
پاسخ ها 198

برترین کاربر ها

بیشترین تگ ها

0

هنوز امکان استفاده از معافیت سه برادری هست؟

آیا کسی که سه برادرش به خدمت سربازی رفته باشند می تواند از معافیت سه برادری استفاده کند؟
پاسخ به سوال
906بازدید

پاسخ ها (1)

1
طبق قانون اگر در خانواده ای سه فرزند به خدمت سربازی رفته باشند فرزند مشمول چهارم از رفتن به سربازی معاف می شود. اما به دلیل کمبود سرباز و نیاز به نیرو در پادگان های نظامی، قانون معافیت سه برادری فقط تا پایان سال 91 اجرا شد.از آن زمان به بعد این قانون در حالت تعلیق در آمده است و دیگر خبری از وضعیت اجرای دوباره قانون معافیت سه برادری مطرح نشده است.
پاسخ به سوال