سوال خود را بپرسید

بخش سوال و جواب

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار سوال و جواب

کاربران 63
سوال ها 160
پاسخ ها 186

برترین کاربر ها

بیشترین تگ ها

2

تقسیم کسری ایثارگری بین دو فرزند

کسری ایثارگری بین دوفرزند که در سال های مختلف به سربازی می روند قابل تقسیم است؟
پاسخ به سوال
908بازدید

پاسخ ها (1)

1
کسری ایثارگری در صورتی برای دو فرزند قابل استفاده است که فرزندان دوقولو بوده و هر دو فرزند به صورت همزمان به خدمت سربازی بروند و یا فرزند اول به کلی معاف شده باشد تا فرزند دوم از مابقی سابقه پدر استفاده کند.
پاسخ به سوال