سوال خود را بپرسید

بخش سوال و جواب

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار سوال و جواب

کاربران 63
سوال ها 160
پاسخ ها 186

برترین کاربر ها

بیشترین تگ ها

1

کسری فرزندان کارکنان دولت در مناطق امنیتی

کارکنان دولت که در مناطق امنیتی درگیر هستند، آیا فرزندانشان می توانند از کسر خدمت ایثارگری بهره مند شوند؟
پاسخ به سوال
929بازدید

پاسخ ها (1)

1
کارکنان دولت که شاغل در مناطق امنیتی درگیر هستند نمی توانند از امتیازات خدمت در مناطق امنیتی درگیر بهره مند شوند و تنها می توانند از امتیاز خدمت در مناطق جنگی از تاریخ 31/06/59 تا 27/05/67 بهره مند شوند .
پاسخ به سوال