سوال خود را بپرسید

بخش سوال و جواب

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار سوال و جواب

کاربران 68
سوال ها 165
پاسخ ها 198

برترین کاربر ها

بیشترین تگ ها

2

گرفتن کسری ایثارگری قبل از رفتن به سربازی

آیا امکان دارد که کسری ایثارگران را قبل از اعزام به خدمت سربازی گرفت؟
پاسخ به سوال
910بازدید

پاسخ ها (1)

1
کسر خدمت ایثارگری فقط شامل کارکنان وظیفه در حین خدمت بوده و سازمان های نیروهای مسلح صرفا می بایست در صورت ارائه گواهی حین خدمت ، تایید یه کسر خدمت را صادر ودر سامانه وظیفه عمومی ثبت نمایند و هیچ یگانی مجاز به صدور گواهی کسر از خدمت برای مشمولین وظیفه قبل از شروع خدمت نمی باشند .
پاسخ به سوال