سوال خود را بپرسید

بخش سوال و جواب

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار سوال و جواب

کاربران 63
سوال ها 160
پاسخ ها 186

برترین کاربر ها

بیشترین تگ ها

0

شکستگی انگشت پا و پارگی بستر ناخن

کسی که در پادگان دچار شکستگی انگشت شصت پا و پارگی بستر ناخن و بیست عدد بخیه شده این جراحت در کدوم بخش از طبقه بندی ها معلولیت و جانبازی و صرفا فقط دیه قرار میگیره؟
پاسخ به سوال
1065بازدید

پاسخ ها (1)

0
بغیر از دیه چیزی تعلق نمی گیرد ونحوه مصدومیت در اینکه جانباز میشوید یا خیر بسیار مهم است یک مثال ساده سربازی که در حال خدمت بوسیله سرباز دیگر کشته شد فقط دیه گرفت ودر فهرست شهدا قرار نگرفت ضمنا شما بایک جستجوی ساده شرایط مشمول شدن جانبازی را جستجو کنید بیشتر اطلاعات کسب خواهید کرد و در هر حال شما فقط دیه میگیرید وجانبازی مشمول حال شما نخواهد شد امیدوارم پاسخ واضح باشد
پاسخ به سوال