سوال خود را بپرسید

بخش سوال و جواب

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار سوال و جواب

کاربران 63
سوال ها 160
پاسخ ها 186

برترین کاربر ها

بیشترین تگ ها

لیست تغییر های سوال ” کسری خدمت به ازای هر درصد جانبازی پدر “

بازگشت به سوال
3 توسط rezafaryadras

کسری خدمت به ازای هر ماهدرصد جانبازی چدرپدر

به ازای هر درصد جانبازی پدر چقدر از مدت سربازی کسر می شود؟
2 توسط rezafaryadras

کسری خدمت به ازای هر ماه جانبازی چدر

به ازای هر درصد جانباربیجانبازی پدر چقدر از مدت سربازی کسر می شود؟
1 توسط rezafaryadras

کسری خدمت به ازای هر ماه جانبازی چدر

به ازای هر درصد جانباربی پدر چقدر از مدت سربازی کسر می شود؟