سوال خود را بپرسید

بخش سوال و جواب

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار سوال و جواب

کاربران 63
سوال ها 160
پاسخ ها 186

برترین کاربر ها

بیشترین تگ ها

لیست تغییر های سوال ” پروژه های کسر از خدمت “

بازگشت به سوال
2 توسط Tavana

پروژه های کسر از خدمت

در صورت استفاده از پروژه های کسر از خدمت برای وزارت دفاعدفاع، محل خدمت وزارت دفاع می شودشود؟
1 توسط Tavana

پروژه های کسر از خدمت

در صورت استفاده از پروژه های کسر از خدمت برای وزارت دفاع محل خدمت وزارت دفاع می شود