رسته چیست؟

رسته اصطلاحی برای مشخص کردن لیستی از تخصص‌های نظامی است که از نظر مأموریت، نوع کار و وظایف مشاغل دارای ارتباط نزدیک است. افسرانی که به یک رسته خاصی اختصاص یافته‌اند پس از کسب آموزش و تجربه لازم قادرند نشان آن رسته را روی یقه لباس نظامی خود قرار داده و در تخصص‌های آن رسته انجام وظیفه نمایند.