افزایش حقوق ۲۰ درصدی سربازان

افزایش حقوق ۲۰ درصدی سربازان

امیر رحیمی‌پور با اشاره به افزایش حقوق سربازان طی سال جاری گفت: افزایش حقوق مطابق قانون انجام می‌شود و باید دولت بودجه آن را واریز کند. امسال به جد به این مساله وارد شدیم و درخواست کردیم تا در قانون بودجه به ما مبلغی را برای افزایش حقوق اختصاص دهند تا پرداخت حقوق مطابق قانون را بتوانیم داشته باشیم.وی ادامه داد: اما به خاطر مشکلاتی که برای دولت در بحث تأمین اعتبار ایجاد شد موفق نشدیم اعتبار را از دولت بگیریم و به همین دلیل ستاد کل علاوه بر ۲۰ درصدی که مصوب شد به طور میانگین تا ۸۰ هزار تومان به حقوق تمامی کارکنان وظیفه از اعتبارات ستاد کل اضافه گردید و حداقل حقوق یک سرباز عادی ۳۳۴ هزار تومان است.مشاهده خبر
مشمولان گروه پزشکی و پیراپزشکی فارغ التحصیل سال 98 که خود را معرفی نکرده اند غایب محسوب شدند

مشمولان گروه پزشکی و پیراپزشکی فارغ التحصیل سال 98 که خود را معرفی نکرده اند غایب محسوب شدند

مشاهده خبر
سربازان گروه پزشکی و پیراپزشکی دوره احتیاط، ترخیص می شوند

سربازان گروه پزشکی و پیراپزشکی دوره احتیاط، ترخیص می شوند

مشاهده خبر
معافیت سربازی برای خانواده جان باختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی

معافیت سربازی برای خانواده جان باختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی

مشاهده خبر
فراخوان مشمولان متولد سال 1381 برای تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی

فراخوان مشمولان متولد سال 1381 برای تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی

مشاهده خبر
برگزاری جلسات شورای پزشکی و هیئت های رسیدگی

برگزاری جلسات شورای پزشکی و هیئت های رسیدگی

مشاهده خبر
کاهش طول دوره آموزش نظامی برای سربازان اعزامی اردیبهشت ۹۹

کاهش طول دوره آموزش نظامی برای سربازان اعزامی اردیبهشت ۹۹

مشاهده خبر
نکاتی بسیار مهم برای مشمولان اعزامی اردیبهشت ۱۳۹۹

نکاتی بسیار مهم برای مشمولان اعزامی اردیبهشت ۱۳۹۹

مشاهده خبر
اعزام مشمولان به مراکز نیروهای مسلح انجام می شود

اعزام مشمولان به مراکز نیروهای مسلح انجام می شود

مشاهده خبر
فراخوان مشمولان اعزامی یکم و سوم اردیبهشت ماه 99 مشمولان در بدو ورود غربالگری می شوند

فراخوان مشمولان اعزامی یکم و سوم اردیبهشت ماه 99 مشمولان در بدو ورود غربالگری می شوند

مشاهده خبر
ضوابط و تسهیلات جدید تردد مشمولان وظیفه غایب و غیرغایب مقیم خارج از کشور

ضوابط و تسهیلات جدید تردد مشمولان وظیفه غایب و غیرغایب مقیم خارج از کشور

مشاهده خبر
لغو تاريخ کميسيون هاي معافيت پزشکي و کفالت تا 30 فروردين ماه

لغو تاريخ کميسيون هاي معافيت پزشکي و کفالت تا 30 فروردين ماه

مشاهده خبر
مهلت مشمولان فارغ التحصیل گروه پزشکی و پیراپزشکی برای اعزام به خدمت تا پایان فروردین

مهلت مشمولان فارغ التحصیل گروه پزشکی و پیراپزشکی برای اعزام به خدمت تا پایان فروردین

مشاهده خبر