آرم نیروی مسلح

مرکز آموزش ۰۲ شهید ستوان‌یکم وظیفه عبدالحمید انشایی

مرکز آموزش ۰۲ شهید ستوان‌یکم وظیفه عبدالحمید انشایی
 تهران-رباط کریم - پرندک مرکز تربیت و آموزش شهید عبدالحمید انشائی (02)
56968550-52 , 56968542-52 , 56968549-52
نظر ها تعداد نظر ها: 0 عدد
نظر خود را بنویسید
برای ثبت نظر ابتدا باید ثبت نام کنید.