آرم نیروی مسلح

پادگان شهید هاشمی نژاد شیروان

پادگان شهید هاشمی نژاد شیروان
پنج کیلومتری شهرستان شیروان، واقع در روستای خوش آب و هوا باغان
058363633-64-71-72-73-74
نظر ها تعداد نظر ها: 0 عدد
نظر خود را بنویسید
برای ثبت نظر ابتدا باید ثبت نام کنید.