معافیت سنی

معافیت سنی

براساس قوانین نظام وظیفه عده‌ای که شرایط سنی آن ها از مدت مشخصی گذشته باشد می توانند از عفو رهبری اسنفاده کنند و از خدمت سربازی معاف شوند.این نوع معافیت با توجه به مدرک تحصیلی افراد بوده و در 5 گروه به شرح زیر می باشد: 1.مشمولانی که دارای تحصیلات زیر دیپلم ، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس می باشند و تاریخ تولدشان قبل از سال 1355 می باشد از خدمت سربازی معاف می باشند.
2.مشمولانی که دارای تحصیلات فوق لیسانس می باشند و تاریخ تولدشان قبل از سال 1353 می باشد از خدمت سربازی معاف می باشند.
3.مشمولانی که دارای تحصیلات دکتری غیر پزشکی می باشند و تاریخ تولدشان قبل از سال 1351 می باشد از خدمت سربازی معاف می باشند.
4.مشمولانی که دارای تحصیلات دکتری پزشکی و دامپزشکی می باشند و تاریخ تولدشان قبل از سال 1344 می باشد از خدمت سربازی معاف می باشند.
5.مشمولانی که سنشان بیش از 50 سال است از خدمت سربازی معاف می باشند.

نکته:

  • مشمولينی كه بيش از 50 سال از سن آنان سپری شده نيازی به درخواست معافيت ندارند وشناسنامه عكسدار آنان مشروط براينكه تغييرات سنی نداشته باشد به منزله روشن بودن وضعيت وظيفه عمومی آنان می‌باشد.

مدارک مورد نیاز برای معافیت رهبری(بخشودگی سنی)

  • برگ تكميل شده تعهد نامه استفاده از معافيت رهبري ( برگ شماره 6 تكميل شود)
  • گواهي آخرين مدرك تحصيلي (چنانچه خارج از كشور تحصيل نموده بايد به تاييد نماينده كنسولي جمهوري اسلامي در آن كشور برسد و توسط مترجم رسمي دادگستري ترجمه شود)
  • تصوير شناسنامه و وكالت نامه وكيل برای مشمولين مقيم خارج از كشور.

مطالب مرتبط

معافیت پزشکی
معافیت سه برادری
معافیت ایثارگری
معافیت نخبگان