معافیت نخبگان

معافیت نخبگان

هرسال باتوجه به نزدیک شدن به کنکور سراسری اخباری درباره معافیت از سربازی رتبه های برتر کنکور شنیده میشود.سردار موسی کمالی رئیس اداره انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تکلیف وضعیت سربازی رتبه های برتر کنکور سراسری را صراحتا اعلام کرد.به این ترتیب که رتبه های برتر کنکور سراسری از معافیت سربازی برخوردار نمی شوند و باید از طریق بنیاد ملی نخبگان و کسب امتیاز به عنوان دانش آموخته برتر معرفی شوند تا بتوانند خدمت سربازی خود را در قالب انجام پروژه سپری کنند.

مقررات جدید بنیاد ملی نخبگان برای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

بنیاد ملّی نخبگان براساس آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌ برتر دانشگاهی» تسهیلات ویژه‌ای را برای دانش‌ آموختگان‌ برتر دانشگاه‌ها برای طیّ دوره نظام‌ وظیفه تخصصی اعطا می‌کند.مقررات جدید بنیاد ملی نخبگان برای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی به شرح زیر می باشد: 1.صرفاً دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی و نیز دانشجویان دوره دکتری تخصصی که از طرح‌نامه رساله خود دفاع کرده و وارد مرحله پژوهش شده‌اند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
تبصره:تبصره: دانش‌آموختگان دوره دکتری حرفه‌ای پزشکی معادل دوره کارشناسی‌ ارشد و دانش‌آموختگان دوره تخصصی پزشکی معادل دوره دکتری تخصصی محسوب می‌شوند.
2.دانش‌آموختگان براساس امتیاز حاصل از مجموع فعالیت‌های نخبگی در زمان تحصیل (و نه صرفاً داشتن مقاله) می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی بهره‌مند شوند.
3.دانش‌آموختگانی که حداکثر سه سال از زمان دانش‌آموختگی آنان گذشته باشد مجاز به استفاده از تسهیلات هستند.
4.بررسی پرونده دانش‌آموختگان منوط به ثبت کامل اطلاعات متقاضی در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملّی نخبگان (www.soraya.bmn.ir) است و هیچ یک از مدارک به‌طور دستی تحویل نمی‌شود.

شرایط نخبگی بنیاد ملی نخبگان

افراد دارای یکی از شرایط زیر به عنوان نخبه و استعداد برتر به شمار می آیند:
  • نفرات اول تا سوم المپیادهای بین المللی با تأکید وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت
  • برگزیدگان المپیادهای علمی معتبر داخلی و خارجی
  • نفرات اول تا 100 آزمون های سراسری دوره کارشناسی
  • مخترعان و مکتشفان
  • برگزیدگان مسابقات علوم قرآنی
  • فارغ التحصیلان مقاطع دانشگاهی که جزو نفرات برتر هستند.
  • سازندگان آثار ارزنده ادبی هنری
  • پژوهشگران و اساتید برجسته ی کشوری
  • برگزیدگان برتر حوزه های علمیه

سهمیه ی بنیاد ملی نخبگان برای معافیت سربازی

سهمیه ی بنیاد ملی نخبگان برای معافیت سربازی به منظور استفاده درست از استعدادها و مهارت های فارغ التحصیلان ممتاز در راستای گسترش فعالیت های آموزشی و علمی، فرهنگی و فناورانه اعطا می شود. مشمولان دارای شرایط نخبگی معافیت سربازی از طریق معرفی بنیاد می توانند خدمت نظام وظیفه خود را با احتساب دوره ی آموزشی نظامی و اجرای برنامه و طرح های علمی و پژوهشی و هنری و فناورانه بگذرانند. مدت انجام خدمت سربازی نخبگان یکسال است.
موضوع طرح های آموزشی و پژوهشی مشمولان نخبه خدمت سربازی از طریق ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می شود و بر اساس نیازهای هر کدام از ارگان های کشوری است.

مطالب مرتبط

معافیت تحصیلی
معافیت کفالت
معافیت سنی
معافیت تاهل