معافیت ایثارگری

معافیت ایثارگری

معافیت ایثارگری از نوع معافیت هایی است که شامل موارد زیادی می شود و بسیاری از مشمولین خدمت سربازی سوالات و ابهاماتی در زمینه معافیت ایثارگران دارند.در این مقاله به طور جامع انواع معافیت ایثارگران بررسی و توضیح داده شده است.

انواع معافیت ایثارگران:

1.معافيت فرزندان شهدا و جاويدالاثران
2.معافيت يكی از برادران شهدا، جاويدالاثران، آزادگان و جانبازان در صورتی كه فاقد فرزند ذكور هستند
3.معافيت فرزندان ايثارگران و نحوه جمع نمودن امتيازات جانبازی و ايثارگری برای معافيت
4.معافيت جانباز 10 درصد و بالاتر
5.معافيت فرزند خوانده قانونی جانبازان
6.معافيت مشمولانی كه با بانوان جانباز 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند

1.معافیت فرزندان شهدا و جاویدالاثران

به منظور احترام به مقام بالای شهدا و جاویدالاثران کلیه فرزندان آن ها که به سن مشمولیت می‌رسند از خدمت نظام وظیفه سربازی معاف می شوند.چنانچه فرزندی از ایثارگران ( شهدا یا جاویدالاثران) در گذشته از معافیت انصراف داده باشد مشروط بر آنکه در حال حاضر دارای کارت معافیت دیگری نباشند، می تواند از معافیت مذکور بهره‌مند گردد.

نکته:

 • تا زمانی كه بنياد شهيد و امور ايثارگران جاويدالاثری رزمندگان را تاييد می‌نمايند بهره‌مندی فرزندان آنان از اين معافيت بلامانع است.

مدارک مورد نیاز برای معافیت فرزندان شهدا و جاوید الاثران:

الف)برگه شماره1 ايثارگران صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان محل سکونت
ب)تصویر شناسنامه مشمول و ایثارگر
پ)تصویر کارت ملی مشمول و ایثارگر
ت)پاسخ ثبت احوال محل صدور شناسنامه فرد ایثارگر در خصوص تحولات شناسنامه و اثبات نسبت فرزندان
ث)گواهی آخرین مدرک تحصیلی مشمول
ج)گواهی اشتغال به خدمت از یگان محل خدمت در صورتی که مشمول در حال خدمت باشد
چ)یک قطعه عکس 4×3 رنگي زمينه سفيد مشمول
ح)برگ وضعیت مشمول (برگه شماره 1 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی )
خ)برگ تعهد اعزام به آموزش یا گواهی طی آموزش یا کفایت آن

2.معافيت يكی از برادران شهدا، جاويدالاثران، آزادگان و جانبازان در صورتی كه فاقد فرزند ذكور هستند

اگر ایثارگر فاقد فرزند پسر باشد در این صورت با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران تنها یکی از برادران ایثارگر می تواند از خدمت سربازی معاف شود.

نکته:

 • آزادگانی که دارای حداقل 24 ماه اسارت بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت سربازی معاف کنند.
 • جانبازانی که دارای حداقل 25% جانبازی بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت سربازی معاف کنند.
 • در صورتی که شهید فاقد فرزنده بوده باشد یکی از برادران شهید می تواند از خدمت سربازی معاف شود.
 • در صورت فوت فرد معاف شده، اشخاص دیگر نمی توانند به همان سبب معافيت از خدمت معاف شوند.
 • در خانواده ایثارگران فاقد فرزند پسر حق انتخاب برادر (تنی یا ناتنی) برای استفاده از این معافیت با شخص ایثارگر می باشد و در صورت شهادت یا فوت ایثارگر ،حق تقدم استفاده از این معافیت با برادر تنی است.
 • آن دسته از آزادگانی كه بر اساس مقررات گذشته و به دليل آزادگی كمتر از 36 ماه برای يكی از فرزندان يا برادران خود كسر خدمت اخذ نموده اند با مقررات جديد نمی توانند برای فرزند يا برادر ديگر درخواست معافيت نمايند .

مدارک مورد نياز برای معافيت يكی از برادران ايثارگران:

الف)برگه ايثارگران صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران استان متناسب با نوع معافيت
ب)تصوير شناسنامه هاي مشمول و فرد ايثارگر
پ)تصوير كارت ملی مشمول و ايثارگر
ت)تصوير شناسنامه يا كارت ملی و همچنين كارت پايان خدمت يا معافيت ساير برادران بالای 18 سال ايثارگر
ث)پاسخ ثبت احوال محل صدور شناسنامه پدر يا مادر ايثارگر به منظور اثبات نسب ايثارگر با برادر
ج)گواهی آخرين مدرک تحصيلی مشمول
چ)ارایه مدرکی که مشخص نماید درخواست کننده نیازی به دوره آموزشی ندارد. مانند: (برگه تعهد اعزام به آموزش يا گواهي طي آموزش يا كفايت آموزش)
ح)گواهی اشتغال به خدمت از يگان محل خدمتی درصورتی كه مشمول درحال خدمت باشد
خ)يک قطعه عكس 4×3 رنگی زمينه سفيد تمام رخ مشمول
د)برگ وضعيت مشمول ( برگ شماره 1 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي )

3.معافيت فرزندان ايثارگران و نحوه جمع نمودن امتيازات جانبازی و ايثارگری برای معافيت

فرزندان ایثارگران باتوجه به میزان سابقه جبهه پدر می توانند از معافیت خدمت فرزندان ایثارگران یا از کسری خدمت فرزندان ایثارگران استفاده کنند.درصورتی که ایثارگر دارای سوابقی باشد که بیشتر از سابقه مورد نیاز برای معافیت یک فرزند باشد، دیگر فرزندش نیز می تواند از معافیت فرزندان ایثارگران استفاده کند.استفاده از معافیت ایثارگری فرزندان ایثارگران به شرح زیر می‌باشد:
الف)به ازای هر 24 ماه اسارت آزادگان يكي از فرزندان آنان از خدمت سربازی معاف می‌گردد .
ب)به ازای هر 25 درصد جانبازی جانبازان يكي از فرزندان آنان از خدمت سربازی معاف می‌گردد .
ج)به ازای هر 30 ماه سابقه حضور درجبهه رزمندگان، يكی از فرزندان آنان از خدمت سربازی معاف می‌گردد .
لازم به ذکر است سوابق حضور در جهبه، آزادگی و جانبازی ایثارگران قابل تجمیع بوده و فرزندان ایثارگران می توانند از مجموع امتیازات ایثارگری پدر استفاده کنند.درصورتی كه مجموع امتیازات (مجموع درصد جانبازی+ماه جبهه+ماه آزادگی) به عدد 30 برسد می توانند یک فرزند خود را از خدمت سربازی معاف نمايند .
مثال1:
فرد ايثارگری كه دارای 3 ماه سابقه حضور در جبهه (یا مدت 3 ماه سابقه آزادگی) و 27 درصد جانبازی باشد می تواند یک فرزند خود را معاف کند.
مثال2:
فرد ايثارگری كه دارای 30 ماه سابقه حضور در جبهه، مدت 50 ماه سابقه آزادگی و 50 درصد جانبازي باشد درصورت داشتن فرزندان متعدد ، 5 فرزند وی به شرح زير از خدمت سربازی معاف خواهند شد:
 • تعداد 1 فرزند به دلیل 30 ماه سابقه حضور در جبهه
 • تعداد 2 فرزند به دلیل 50 ماه سابقه آزادگی
 • تعداد 2 فرزند به دلیل 50 درصد جانبازی
آزادگان و جانبازانی كه براساس ضوابط و مقررات گذشته به دليل نداشتن فرزند پسر يا صغير(زير18سال) بودن آن فرزند پسر ، برادر آنان از امتياز استفاده كرده و از خدمت معاف شده اند درصورتی كه مدت اسارت و درصد جانبازی آنان به ترتيب بيش از 48 ماه و يا 50% باشد، يک فرزند يا فرزندان آنان از خدمت سربازی معاف می گردند.
مثال:
آزاده ای كه دارای 80 ماه سابقه اسارت بوده است كه به دليل صغير بودن فرزندان ، برادرش از خدمت معاف شده ، به سبب 56 ماه مازاد سابقه اسارت 2 فرزند وی نيز می توانند از خدمت سربازی معاف شوند.

نکته:

 • به ازای هر درصد جانبازی و هر ماه حضور در جبهه طبق قانون مصوب سال 97 مدت 12 روز کسر خدمت شامل حال فرزندان ایثارگران می شود که قابل تجمیع با انواع کسری های دیگر می‌باشد.

مدارک مورد نياز برای معافيت فرزندان جانبازان و رزمندگان:

الف)تهیه برگه ايثارگران متناسب با نوع معافیت كه توسط بنياد شهيد وامور ايثارگران يا نيروهای مسلح صادر شده است
ب)تصوير شناسنامه مشمول و فرد ايثارگر
پ)تصوير كارت ملی مشمول و ايثارگر
ت)تصوير شناسنامه و يا كارت ملی و همچنين كارت های معافيت يا پايان خدمت فرزندان ذكور(پسر) بالای 18 سال ايثار گر
ث)پاسخ ثبت احوال محل صدور شناسنامه در خصوص تحولات شناسنامه فرد ايثارگر
ج)گواهی آخرين مدرک تحصيلی مشمول
چ)ارایه مدرکی که مشخص نماید درخواست کننده نیازی به دوره آموزشی ندارد. مانند: (برگه تعهد اعزام به آموزش يا گواهي طي آموزش يا كفايت آموزش) .
ح)گواهی اشتغال به خدمت از يگان محل خدمتی درصورتی كه مشمول درحال خدمت باشد.
خ)يک قطعه عكس 4×3 رنگی زمينه سفيد تمام رخ مشمول .
د)برگ وضعيت مشمول (برگه شماره 1 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي )

4.معافيت جانباز 10 درصد و بالاتر

مشمولانی كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان جانباز 10 درصد و بالاتر، تعيين درصد شده باشند اين معافيت شامل حالشان خواهد شد.

نکته:

 • استفاده خود جانباز از معافيت مورد نظر مانع معافيت فرزند وی از امتياز جانبازی وی نمی گردد.

مدارک مورد نياز برای معافيت جانبازان 10 درصد و بالاتر:

الف)تهیه برگه ایثارگران صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران
ب)تصوير شناسنامه و كارت ملی مشمول
پ)گواهی آخرين مدرك تحصيلی مشمول
ت)يك قطعه عكس 4×3 رنگی زمينه سفيد تمام رخ مشمول
ث)گواهی اشتغال به خدمت از يگان محل خدمتی درصورتی كه مشمول درحال خدمت باشد.
ج)تكميل برگ وضعيت مشمول ( برگه شماره 1 دفترچه راهنمای خدمت وظيفه عمومی )

5.معافيت فرزند خوانده قانونی جانبازان

اين معافيت شامل فرزند خوانده جانبازی می شود كه فاقد فرزند بوده و بنا بر تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران به دليل قطع نخاع ناشی از جانبازی نمی تواند صاحب فرزند شود.

نکته:

 • تاييد فرزند خواندگی افراد باید توسط مراجع ذی صلاح قضايی انجام پذيرد.
 • ميزان درصد جانبازی برای بهرمندی از معافيت مذكور، ملاک نمی باشد.
 • چنانچه جانباز دارای چند فرزند خوانده قانونی باشد فقط برای يک نفر می تواند درخواست بهرمندی از معافيت مذكور را نمايد.

مدارک مورد نياز برای معافيت فرزند خوانده جانبازان:

الف)تهیه برگه ايثارگران صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران به همراه مدارك مربوط به فرزند خواندگي مشمول .
ب)تصوير شناسنامه جانباز ، همسر وي و مشمول .
پ)پاسخ ثبت احوال در خصوص تحولات شناسنامه جانباز .
ت)تصوير كارت ملی جانباز ، همسر وی و مشمول .
ث)گواهی آخرين مدرک تحصيلی مشمول .
ج)يک قطعه عكس 4 ×3 رنگی زمينه سفيد تمام رخ مشمول .
چ)ارایه مدرکی که مشخص نماید درخواست کننده نیازی به دوره آموزشی ندارد. مانند: (برگه تعهد اعزام به آموزش يا گواهي طي آموزش يا كفايت آموزش) .
ح)تكميل برگ مشخصات ( برگه شماره 1 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي )

6.معافيت مشمولانی كه با بانوان جانباز 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند

مشمولانی كه با بانوان جانباز 25 درصد ازدواج نمايند تا مدت 5 سال از تاريخ ثبت عقد از معافيت موقت برخوردار مي‌شوند و در صورت استمرار ازدواج پس از پايان 5 سال با تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران از معافيت دائم بهره مند می شوند .معافیت موقت این گونه مشمولان در مقاطع زمانی 30 ماهه صادر و پس از اتمام مهلت داده شده، در صورت تایید استمرار ازدواج از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق وظیفه عمومی قابل تمدید است.

مدارک مورد نیاز برای معافیت به سبب ازدواج با جانباز 25 درصد و بالاتر:

الف)برگ ایثارگران صادره از سوی بنیاد شهید
ب)تصویر شناسنامه جانباز و همسر مشمول وی
پ)پاسخ ثبت احوال در خصوص تحولات سند سجلی فرد جانباز
ت)تصویر شناسنامه و کارت ملی جانباز و همسر مشمول وی
ث)گواهی آخرین مدرک تحصیلی مشمول
ج)یک قطعه عکس 4×3 رنگي زمينه سفید تمام رخ مشمول
چ)ارایه مدرکی که مشخص نماید درخواست کننده نیازی به دوره آموزشی ندارد. مانند: (برگه تعهد اعزام به آموزش يا گواهي طي آموزش يا كفايت آموزش)
ح)برگ وضعیت مشمول (برگه شماره 1 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی )
خ)تصویر عقد نامه جانباز

مطالب مرتبط

معافیت پزشکی
معافیت کفالت
معافیت 3 برادری
معافیت ایثارگری