معافیت پزشکی

معافیت پزشکی

معافیت پزشکی جزو معافیت‌هایی هست که هم به صورت معافیت موقت و هم به صورت معافیت دائم به مشمولین داده می شود.هر فرد مشمول قبل از اعزام به خدمت سربازی باید در خصوص سلامت جسمی و روانی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر سلامت جسمی و روانی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شوند: 1.مشمولانی که از نظر جسمی و روانی کاملا سالم بوده و قادر به انجام خدمت سربازی هستند. 2.مشمولانی که به علت نقص عضو و یا ابتلا به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمی هستند. 3.مشمولانی که به علت عدم رشد یا ابتلا به بیماری موقتاً قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند وبه عنوان مشمولان معاف موقت پزشکی شناخته می شوند.ف 4.مشمولانی که به علت نقص عضو یا ابتلا به بیماری جسمی و یا روانی به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند و به عنوان مشمولان معاف دائم پزشکی شناخته می شوند .

نکته:

  • میزان تحصیل مشمولان در قرارگیری در هر یک از دسته های شرح داده شده تاثیرگذار است.

انواع معافیت پزشکی

معافیت های پزشکی بسته به شدت و نوع بیماری به سه نوع معافیت دائم، معافیت موقت و معافیت از رزم تقسیم میشوند که در جدول زیر شرح داده شده اند.
نوع معافیت پزشکیتوضیحات
معافیت دائمدر این نوع معافیت به علت شدت زیاد بیماری یا عدم درمان بیماری فرد مشمول از خدمت سربازی معاف می شود
معافیت موقتدر این نوع معافیت به علت اینکه بیماری فرد مشمول درمان شدنی است تا زمان درمان کامل فرد مشمول به صورت موقت معاف از خدمت می شود.
معافیت از رزمدر این نوع معافیت به علت شرایط جسمانی یا روانی بیماری، فرد مشمول از انجام فعالیت های سنگین معاف می شود.

انواع بیماری های معافیت پزشکی

لیست بیماری هایی که شامل معافیت پزشکی می شوند توسط سازمان نظام وظیفه اعلام شده است که در جدول زیر آمده اند.
ردیفعنوان بیماریردیفعنوان بیماری
1بیماری های عمومی10خون وانکولوژی (بدخیم) ها
2بیماری های غدد مترشحه و داخلی11دستگاه ادراری و تناسلی
3پوست و بافت های زیر پوست12فک، دهان و دندان
4داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)13چشم و عوارش بینایی
5اعصاب و روان14گوش و حلق و بینی
6جراحی مغز و اعصاب15قلب و عروق
7ریه و قفسه صدری16روماتولوژی و بافت همبند
8بیماری های استخوان (اسکلت)17عفونی
9شکم، دستگاه گوارش و جراحی عمومی

نکته:

  • هریک از بیماری های ذکر شده شامل مجموعه ای از بیماری ها می باشد که دارای قوانین و تبصره های خاص خود هستند به طور مثال برخی معافیت ها ارتباط مستقیم با مدرک تحصیلی فرد مشمول دارند.

شرایط احراز انواع بیماریهای معافیت پزشکی

برای تایید بیماری و اخذ معافیت پزشکی باید مراحل زیر گذرانده شوند:
مرحله اول: تاييد بيماری توسط پزشک اوليه
مرحله دوم:تاييد بيماری توسط شوراي پزشكی بيمارستان
مرحله سوم:تاييد بيماری توسط شورای پزشكی وظيفه عمومی

10 مرحله برای گرفتن معافیت پزشکی

مرحله اول:رفتن به مرکز پلیس +10
مرحله دوم:پر کردن برگه خود اظهاری.
مرحله سوم:پر کردن فرم ماینه اولیه.
مرحله چهارم:تهیه مدارک مورد نیاز و تحویل دادن به پلیس +10 برای تایید و ثبت در سیستم.
مرحله پنجم: دریافت برگه معرفی نامه به بیمارستان(بعد از یک الی دو هفته).
مرحله ششم: رفتن به بیمارستان مربوطه و انجام معاینات لازم.
مرحله هفتم: صادر شدن جوابیه از سوی بیمارستان برای سازمان نظام وظیفه.
مرحله هشتم: پس از بررسی سازمان نظام وظیفه، دریافت نامه دعوت به شورای پزشکی.
مرحله نهم: مراجعه به شورای پزشکی برای انجام مجدد معاینات (مهمترین مرحله).
مرحله دهم: مشخص کردن وضعیت معافیت (معافیت دائم، معافیت موقت، معافیت از رزم)توسط تیم کمیسیون پزشکی.

مدارک مورد نیاز برای معافیت پزشکی

  • تکمیل برگ وضعیت مشمولان(برگه شماره1 )
  • تکمیل برگ معاینه اولیه مشمولان توسط پزشک معاین اولیه (برگه شماره2)
  • تکمیل برگ واکسیناسیون( برگه شماره 5)
  • اصل وتصویرکارت ملی مشمول
  • اصل وتصویرکلیه صفحات شناسنامه عکسدارمشمول
  • اصل وتصویرآخرین مدرك تحصیلی یاگواهی فراغت از تحصیل
  • افتتاح حساب عابربانک سپه ودرج شماره حساب دربرگ شماره یک(ویژه متقاضیان اعزام،معافیت پزشکی وکفالت)
  • یک قطعه عکس رنگي 4×3 تمام رخ زمينه سفيد مشمول (علاوه بر عکس های الصاقی به برگه ها)

مطالب مرتبط

معافیت تحصیلی
معافیت نخبگان
معافیت 3 برادری
معافیت ایثارگری