معافیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان

معافیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان

معافیت تحصیلی جزو معافیت‌های موقت است، به این معنی که دانش‌آموزان و دانشجویان تا زمانی که تحصیل می‌کنند از خدمت معاف هستند و به محض اتمام تحصیل فرد، مشمول خدمت سربازی می شود.سن مشمولیت در ایران 18 سالگی تمام می باشد و با ورود به 19 سالگی دانش آموزان باید وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کنند.آن دسته از افرادی که نمی خواهند ادامه تحصیل دهند می‌بایست برای اعزام به خدمت اقدام کنند اما افرادی که قصد ادامه تحصیل دارند می توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند.

معافیت تحصیلی دانش آموزان

به دانش آموزی که بعد از ورود به سن 19 سالگی (18 سال تمام) به صورت حضوری و پیوسته به تحصیل اشتغال داشته باشد دانش آموز مشمول اطلاق می شود و باید برای درخواست معافیت تحصیلی به مراکز خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس +10) مراجعه کند و پس از اخذ معافیت تحصیلی، آن را به واحد آموزشی محل تحصیل اراِئه دهد.

نکته:

  • صدور معافیت تحصیلی(سقف سنوات تحصیلی) برای دانش آموزان حداکثر تا 20 سالگی تمام می باشد.
  • دانش آموزان بعد از پایان تحصیل در مقطع متوسطه یا ترک تحصیل یا اخراج حداکثر یک سال مهلت معرفی دارند.
  • دانش آموز مشمولی که به خدمت سربازی اعزام شده باشد در صورت نداشتن غیبت، مجازبه ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر می باشد.
  • حداكثر زمان معرفی مشمولانی كه قبل از سن مشموليت فارغ التحصيل ، ترك تحصيل يا اخراج می شوند 6 ماه پس از رسیدن به 18 سالگی تمام می باشد.

معافیت تحصیلی دانشجویان

کلیه دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا مورد تأیید آن وزارت، دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات عالی دولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه های علوم و بهداشت و طلاب حوزه های علمیه که در حال تحصیل هستند و به سن مشمولیت رسیده اند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می دهند، از اعزام به خدمت معاف هستند.مدت فراغت از تحصیل برای دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف در جدول زیر شرح داده شده است.
مقطع تحصیلیحداکثر سال مجاز برای تحصیل
کاردانی2/5 سال (5ترم)
کارشناسی ناپیوسته3سال (6ترم)
کارشناسی ارشد ناپیوسته3 سال (6ترم)
کارشناسی پیوسته5 سال (10 ترم)
کارشناسی ارشد پیوسته6 سال (12 ترم)
دکتری پزشکی پیوسته8 سال (16 ترم)
دکتری تخصصی ناپیوسته6 سال (12 ترم)
سقف سنوات مجاز تحصیل در دانشگاه ها

نکته:

  • درمواردی که دانشجو در سنوات قانونی مقرر نتواند تحصیل خود را به اتمام برساند ، با تشخيص واعلام كميسون موارد خاص دانشگاه های مربوط و صرفا جهت فراغت در آن مقطع و موافقت سازمان وظیفه عمومی حداكثر يكسال به مدت فوق اضافه مي شود.
  • دانشجویان، انصرافی، اخراجی و یا ترک تحصیلی و یا فارغ التحصیلان موظف هستند وضعیت مربوط به خدمت سربازی خود را حداکثر تا یک سال بعد از تاریخ انصراف، ترک تحصیل یا فارغ التحصیلی مشخص کنند.
  • سنوات تحصیل دانشجویان خارج از کشور همانند دانشجویان داخل کشور می باشد و در صورت عدم اتمام تحصیل مشمولان در سنوات مجاز، با موافقت وزارت علوم یا بهداشت، سنوات تحصیلی تا 2 ترم افزایش می یابد ، لیکن مشمول تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم از خدمت، مجاز به ادامه تحصیل نخواهد بود.
  • دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم ، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

مطالب مرتبط

معافیت پزشکی
معافیت کفالت
معافیت 3 برادری
معافیت ایثارگری