معافیت تاهل

معافیت تاهل

باتوجه به سختی‌های خدمت سربازی و اینکه این سختی ها برای افراد مشمول متاهل به دلیل تعهد به خانواده بیشتر خواهد بود، سوالاتی برای بیشتر مشمولان متاهل پیش می‌آید که آیا سربازان متاهل از کسری خدمت برخوردار می‌شوند؟ یا اینکه، آیا سربازان متاهل از امتیازات بیشتری نسبت به سربازان مجرد بهرمند می شوند؟
مشمولین متاهل عزیز برای پاسخ به سوال هایتان با ما همراه باشید.
معافیت سربازی برای مشمولان متاهل

معافیت سربازی برای مشمولان متاهل

در قانون نظام وظیفه برای متاهلین معافیت در نظر گرفته نشده است و دلیل آن را از بین رفتن شان و منزلت ازدواج ذکر کرده اند چرا که در صورت اجرا شدن قانون معافیت متاهلین امکان دارد که برخی افراد سودجو از این فرصت سوءاستفاده کنند.اما باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تسهیل خدمت سربازی برای متاهلین، تسهیلاتی برای مشمولان متاهل در نظر گرفته شده است که به شرح زیر می‌باشد:
  • کسری خدمت سربازی
  • میزان حقوق سربازان متاهل
  • محل خدمت سربازان متاهل
  • میزان مرخصی سرباز متاهل

کسری خدمت سربازی

در قانون نظام وظیفه برای متاهلین به ازای هر فرزند مدت 3 ماه کسر خدمت در نظر گرفته شده است.به عنوان مثال اگر سرباز متاهلی دارای دو فرزند باشد به ازای هر فرزند 3 ماه و در مجموع 6 ماه از مدت سربازی او کسر می‌شود.

میزان حقوق سربازان متاهل

باتوجه به این که سربازان متاهل نسبت تامین مخارج زندگی و همسر خود و دیگر نیازهای خانواده خود تعهد دارند با مصوبه مجلس و ابلاغیه ستاد کل، میزان حقوق سربازان متاهل از سربازن مجرد بیشتر است.
سربازان متاهل همانند کارکنان رسمی نیروهای مسلح از حق همسر و اولاد برخوردار هستند که این این مبلغ در سال 98، 445/200 هزار ریال حق اولاد( به ازای هر فرزند) و 1717/200 حق همسر در نظر گرفته شده است.

محل خدمت سربازان متاهل

یکی از مواردی که در دوران خدمت سربازی باعث سختی بیشتر خدمت می شود دور بودن محل خدمت سرباز به محل زندگی او ‌می‌باشد.به همین دلیل تسهیلاتی فراهم شده است تا سربازان متاهل در نزدیک‌ترین محل ممکن به محل سکونت همسر خود خدمت کنند.

میزان مرخصی سربازان متاهل

هر سرباز در طول خدمت سربازی خود دارای میزان مشخصی مرخصی می‌باشد که می تواند از آن استفاده کند و فرماندهان مربوطه نیز موظف هستند با مرخصی مشخص شده هر سرباز موافقت کنند.باتوجه به شرایط محل خدمت سرباز، میزان مرخصی ها برای سربازها می تواند متفاوت باشد.در شرایط عادی هر سرباز به ازای هر ماه خدمت 1 روز مرخصی استحقاق دارد که این میزان برای سربازان متاهل به ازای هر ماه 2/5 روز می‌باشد.

مطالب مرتبط

معافیت پزشکی
معافیت 3 برادری
معافیت نخبگان
معافیت سنی