درجه در سربازی

درجه های سربازی

درجه های سربازی - رژه
خدمت سربازی یکی از قوانین اجباری دولت برای آقایون میباشد.زمانی که آقایون ایرانی به سن 18 سالگی میرسند مشمول خدمت سربازی می شوند. هنگامی که خدمت مقدس سربازی شخصی در ایران آغاز می شود، پس از طی دوره آموزشی، درجات کارکنان وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی و وجود محل سازمانی تعیین می شود، هر چه که میزان تحصیلات فرد بالاتر باشد، درجه وی نیز بالاتر خواهد بود.در واقع کسانی که مدرک تحصیلی بالاتری دارند یه مقدار شرایط خدمت سربازی برایشان آسان تر می باشد.
درجه های سربازی - درجه

ترتیب درجات نظامی طبق مدرک تحصیلی چگونه می باشد؟

پس از انجام شدن دوره آموزشی در مراسمی که به جشن سردوشی موسوم است درجاتی را طی یک امریه به افراد می دهند. این درجات بر اساس محل سازمانی که فرد می بایست دوره خدمت را درآنجا بگذرانند و البته مدرک تحصیلی فرد به ایشان منتصب می گردد.
بر اساس آخرین قانون خدمت وظیفه عمومی آخرین تقسیم بندی در سال ۹۷-۹۸ انجام گرفت. درجات مربوط به هر مقطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد:
ترتیب درجه های نظامی بر حسب مدرک تحصیلی
  • مدرک دکترای تخصصی: درجه ستوان یکم
  • مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس): درجه ستوان دوم
  • مدرک کارشناسی (لیسانس): درجه گروهبان یکم (در برخی سازمانها استوار یکم یا استوار دوم)
  • مدرک کاردانی (فوق دیپلم): درجه گروهبان دوم و سوم (در برخی سازمانها سرجوخه)
  • مدرک دوره متوسطه (دیپلم): درجه سرجوخه (در برخی سازمانها سرباز یکم)
  • مدرک سیکل یا زیر دیپلم: درجه سرباز، سرباز دوم ، سرباز یکم
درجه های سربازی - درجه

درجات بالاتر چه مزایایی دارند؟

حقوق هر فرد در طول خدمت سربازی بر اساس درجه نظامی مشخصی تعین می گردد. البته لازم به ذکر است حقوق کارکنان غیر وظیفه که مشغول انجام وظیفه در پادگان ها می باشند بر اساس مدرک تحصیلی و آزمون های انجام شده می باشد که به شرح ذیل درجه بندی می شوند:
  • دیپلم : گروهبان دومی
  • کاردانی : ستوان سومی
  • کارشناسی : ستوان دومی
  • کارشناسی ارشد : ستوان یکمی

مطالب مرتبط