برنامه سین دوره آموزشی

برنامه سین که مخفف ساعت یگان نظامی می باشد به برنامه فعالیت های یک سرباز در طول یک روز خدمتی گفته می شود که تقریبا در تمام یگان های نظامی نیروهای مسلح به صورت یکسان اجرا می شود.این برنامه شامل فعالیت هاییست که از ساعت 5 صبح یعنی با بیدارباش، شروع می شود و تا ساعت 4 و در بعضی از پادگان ها تا ساعت 5 عصر ادامه دارد.سربازها در طول روز به انجام فعالیت های خارج از برنامه سین مجاز نمی باشند. برنامه سین دوره آموزشی - صف طبق برنامه سین سربازها ساعت 5 صبح از خواب بیدار می شوند و تا ساعت 6 به آنکارد کردن تخت ها (نوعی از مرتب کردن تخت با نظمی خاص)خواندن نماز، نظافت مناطق محوله به سربازها و خوردن صبحانه می پردازند. برنامه سین دوره آموزشی - آنکارد تخت از ساعت 6 تا 8 صبح نوبت ورزش و کلاس قرآن می باشد.ورزش و کلاس قرآن معمولا به صورت همگانی برگزار می شود.ورزش همگانی در میدان صبحگاه و طبق شرایط و نظم خاصی انجام می شود گاهی اوقات نیز ورزش به صورت یگانی و در محوطه یگان مربوطه انجام می شود.
روز شنبه و یا در بعضی از پادگان ها یکشنبه مراسم صبحگاه عمومی انجام می شودکه در این صورت تمامی یگان ها موظفند با لباس کامل و اسلحه در میدان صبحگاه حضور پیدا کنند و به انجام فعالیت های مربوط به صبحگاه بپردازند در روز صبحگاه ورزش انجام نمی شود.
برنامه سین دوره آموزشی - صف
برنامه سین دوره آموزشی - رژه
از ساعت 8 تا 12 نوبت کلاس های آموزشی یا تمرین رژه می باشد.کلاس های آموزشی شامل کلاس های اسلحه شناسی، عقیدتی سیاسی، رزم مقدماتی و .... می باشند.در تمرین رژه، اصول و قوانین رژه نظامی را با دقت و نظم خاصی آموزش می دهند و سربازها بیشتر از هرجای دیگه در تمرین رژه باید دقت کنند تا به صورت صحیح و منظم نحوه رژه رفتن را فرا بگیرند.
برنامه سین دوره آموزشی - آموزش
برنامه سین دوره آموزشی - کلاس
از ساعت 12 تا 14 نوبت نماز جماعت و نهار می باشد و سربازها قدری هم فرصت استراحت دارند.نماز جماعت به صورت اجباری می باشد و حضور سربازان توسط فرمانده گروهان یا ارشد گروهان چک می شود.غذا در سلف پادگان سرو می شود و سربازانی که به غذای پادگان علاقه ندارند میتوانند از بوفه پادگان، ساندویچ یا خوراکی های دیگر خریداری کنند.
برنامه سین دوره آموزشی - غذا
برنامه سین دوره آموزشی - غذا
بعد از نماز و صرف نهار از ساعت 14 تا 16 یا 17 دوباره نوبت کلاس های آموزشی یا تمرین رژه می باشد و در ساعت پایانی روز کل گروهان ها در مراسم رژه مشترک حضور پیدا میکنند که بسیار مهم می باشد زیرا در حضور مقامات ارشد پادگان رژه می روند و ممکن است گروهان ها از طرف فرمانده ها تشویق و یا تنبیه گروهی شوند.
برنامه سین دوره آموزشی - رژه
برنامه سین دوره آموزشی - رژه
بعد از ساعت 16 یا 17 که برنامه سین تمام می سود سربازها در اختیار خودشان هستند و می توانند استراحت کنند و برخی از سربازها با اجازه فرمانده گروهان می توانند به مرخصی روزبرگ بروند.بقیه سربازان در آسایشگاه تا ساعت 9.30 در اختیار خودشان هستند و راس ساعت 9.30 خاموشی زده می شود و همه بجز نگهبانانی که نوبت شیفت نگهبانیشان هست باید بخوابند.

مطالب مرتبط